1 Haleluya! Pujilah nama TUHAN, pujilah, hai hamba-hamba TUHAN,
2 hai orang-orang yang datang melayani di rumah TUHAN, di pelataran rumah Allah kita!
3 Pujilah TUHAN, sebab TUHAN itu baik, bermazmurlah bagi nama-Nya, sebab nama itu indah!
4 Sebab TUHAN telah memilih Yakub bagi-Nya, Israel menjadi milik kesayangan-Nya.
5 Sesungguhnya aku tahu, bahwa TUHAN itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala allah.
6 TUHAN melakukan apa yang dikehendaki-Nya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya;
7 Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, Ia membuat kilat mengikuti hujan, Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaan-Nya.
8 Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan,
9 dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya.
10 Dialah yang memukul kalah banyak bangsa, dan membunuh raja-raja yang kuat:
11 Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan,
12 dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka, milik pusaka kepada Israel, umat-Nya.
13 Ya TUHAN, nama-Mu adalah untuk selama-lamanya; ya TUHAN, Engkau diingat turun-temurun.
14 Sebab TUHAN akan memberi keadilan kepada umat-Nya, dan akan sayang kepada hamba-hamba-Nya.
15 Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia,
16 mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat,
17 mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka.
18 Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya.
19 Hai kaum Israel, pujilah TUHAN! Hai kaum Harun, pujilah TUHAN!
20 Hai kaum Lewi, pujilah TUHAN! Hai orang-orang yang takut akan TUHAN, pujilah TUHAN!
21 Terpujilah TUHAN dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem! Haleluya!

Studi Alkitab lengkap, silahkan lihat Alkitab SABDA :: Mazmur 135
Studi Alkitab mobile, silahkan lihat Alkitab Mobi :: Mazmur 135

Download Aplikasi Alkitab Karaoke (BETA) Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.alkitabkaraoke